Dziś jest 24 Maja 2022
17:35
W tym miejscu znajdą Państwo wszystkie aktualności dotyczące ubezpieczeń.
Najnowsze informacje dla Klientów
26 maja 2017
Talanx z optymizmem wchodzi w 2017 r.
  Zysk netto Talanxa po I kwartale 2017 r. wyniósł 238 mln euro, co oznacza wzrost o ponad 7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.
  Przypis składki osiągnął poziom 9,8 mld euro, a zysk operacyjny 576 mln euro. Herbert K. Haas, prezes Talanxa, podkreśla, że wyniki I kwartału pozwalają z optymizmem patrzeć na osiągnięcie zakładanego na koniec 2017 r. celu – zysku netto w wysokości ok. 800 mln euro. Wskaźnik combined ratio dla całej grupy udało się utrzymać na takim samym poziomie co przed rokiem, czyli 96,3 proc.
  W segmencie Industrial Lines Talanx zebrał 2 mld euro składki oraz wypracował 80 mln euro zysku operacyjnego. Wynik techniczny osiągnął poziom 19 mln euro. W segmencie Retail International przypis w I kwartale 2017 wzrósł o prawie 30 proc. do 1,5 mld euro. Za ten wzrost odpowiadały przede wszystkim Europa oraz Ameryka Łacińska. Wskaźnik combined ratio dla segmentu wyniósł 96,6 proc. Wynik techniczny segmentu Retail International utrzymał się na stabilnym poziomie 7 mln euro, a zysk operacyjny wzrósł o 3 proc. do 63 mln euro