Dziś jest 1 Lipca 2022
05:58
W tym miejscu znajdą Państwo wszystkie aktualności dotyczące ubezpieczeń.
Najnowsze informacje dla Klientów
21 grudnia 2017
UFG: program pilotażowy do wykrywania wyłudzeń
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podaje, że do pilotażowego programu, którego celem jest zwiększenie wykrywalności oszustw w branży, przystąpiło 6 ubezpieczycieli posiadających łącznie 70 proc. rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce.
Wśród nich są m.in. Compensa, Ergo Hestia, Generali, InterRisk i Warta. Jak wyjaśnia UFG, chodzi o uruchomienie nowej bazy danych ubezpieczeniowych (BDU), która utrudni przestępcom wyłudzanie odszkodowań (zobacz: Niedługo rusza Baza Danych Ubezpieczeniowych). Program pilotażowy, którego zakończenie przewidziane jest na wrzesień przyszłego roku, polega na próbnym zasileniu nowej bazy przez wielu ubezpieczycieli, a następnie wykonaniu przez UFG przekrojowych analiz na podstawie zebranych danych. Pozwoli to ubezpieczycielom poznać korzyści wynikające z przystąpienia do BDU. Korzystanie z bazy jest dobrowolne i będzie ono płatne wg stawek określonych w rozporządzeniu ministra finansów. Dotychczas budowa nowej bazy kosztowała UFG ponad 4 mln zł. Kwota ta zostanie w przyszłości rozliczona ze składek wpłaconych przez ubezpieczycieli z chwilą przystąpienia do BDU. Całkowity poziom inwestycji będzie zależał od tego, jak szybko i ilu ubezpieczycieli przystąpi do bazy, w jakim zakresie będą ją zasilać i jak z niej korzystać.