Dziś jest 28 Wrzesnia 2021
18:02
Kontakt z przedstawicielem WYPEŁNIJ FORMULARZ lub zadzwoń 66 22 11 311
Wybierz swój pakiet i bądź spokojny o przyszłość najbliższych
Jeśli jesteś zainteresowany jednym z naszych pakietów dodaj do notatnika klikając wybieram i po zakończeniu wyboru naciśnij "potwierdzenie pakietów" przekierowujący do formularza zapytania. Naciśnięcie przycisku wybieram nie skutkuje zawarciem żadnej umowy między Klientem a firmą.
Podpowiedz: Aby wybrać dany pakiet należy zaznaczyć "ptaszkiem" i nacisnąć przycisk wybieram.
Ubezpieczenie majątku firmowego
Ubezpieczenia dla dużych podmiotów gospodarczych
Gwarancje ubezpieczeniowe
Gwarancje ubezpieczeniowe


są pisemnym zobowiązaniem WARTY do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją, wynikającego z odpowiednich przepisów prawa (np. gwarancje zapłaty długu celnego) lub zawartej umowy (np. gwarancje kontraktowe)

Udzielane są:

 • na pisemny wniosek wnioskodawcy (strony zobowiązanej)  
 • po dokonaniu oceny jego wiarygodności
 • zawarciu z nim umowy o udzielenie gwarancji
 • ustanowieniu zabezpieczeń ewentualnych roszczeń WARTY i opłaceniu składk

Zalety gwarancji:

 

 • dla beneficjenta: 
  • bezpieczeństwo i pewność otrzymania określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zobowiązań zabezpieczanych gwarancją
  • dodatkowa ocena wiarygodności wnioskodawcy gwarancji 

 

 • dla wnioskodawcy: 
  • potwierdzenie jego wiarygodności
  • możliwość sprostania wymogom kontrahenta (inwestora, wynajmującego, dostawcy) i uczestniczenia w obrocie gospodarczym bez angażowania własnych środków finansowych w celu złożenia wymaganego zabezpieczenia
  • w przypadku gwarancji celnych - możliwość dokonywania obrotu z zagranicą bez angażowania własnych środków finansowych lub odroczenia zapłaty należności celno-podatkowych (stosownie do danej procedury celnej)
  • w przypadku pozostałych gwarancji - w zależności od rodzaju - możliwość uczestnictwa w przetargu, zawarcia kontraktu, otrzymania zaliczki, otrzymania pełnej zapłaty za wystawione faktury, uzyskania zezwolenia i prowadzenia określonej działalności, korzystania z kredytu kupieckiego itd.


GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

są pisemnym zobowiązaniem WARTY do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją, wynikającego z odpowiednich przepisów prawa (np. gwarancje zapłaty długu celnego) lub zawartej umowy (np. gwarancje kontraktowe)

UBEZPIECZENIOWE GWARANCJE ZAPŁATY DŁUGU CELNEGO

adresowane do wszystkich podmiotów dokonujących obrotu z zagranicą i zobowiązanych do złożenia zabezpieczenia majątkowego na rzecz polskich urzędów celnych

UBEZPIECZENIOWE GWARANCJE KONTRAKTOWE

adresowane do wykonawców i podwykonawców biorących udział w przetargach i realizujących kontrakty i w związku z tym zobligowanych do złożenia zabezpieczenia na rzecz swoich kontrahentów (inwestorów, generalnych wykonawców)

WARTA udziela różnych gwarancji związanych z realizacją kontraktów:

 • przetargowych (wadialnych)
 • należytego wykonania 
 • zwrotu zaliczki
 • usunięcia wad

UBEZPIECZENIOWE GWARANCJE KAUCYJNE

adresowane do najemców - podmiotów wynajmujących powierzchnię użytkową w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i zobligowanych do zapłaty kaucji lub złożenia zabezpieczenia na rzecz wynajmującego

UBEZPIECZENIOWE GWARANCJE KONCESYJNE

adresowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wymagającą koncesji lub zezwolenia i zobligowanych do złożenia z tego tytułu zabezpieczenia na rzecz organu udzielającego koncesji (zezwolenia)

Szczegółowych informacji na temat Gwarancji ubezpieczeniowych udzielają wszystkie Makroregiony WARTY