Dziś jest 28 Wrzesnia 2021
18:49
Kontakt z przedstawicielem WYPEŁNIJ FORMULARZ lub zadzwoń 66 22 11 311
Wybierz swój pakiet i bądź spokojny o przyszłość najbliższych
Jeśli jesteś zainteresowany jednym z naszych pakietów dodaj do notatnika klikając wybieram i po zakończeniu wyboru naciśnij "potwierdzenie pakietów" przekierowujący do formularza zapytania. Naciśnięcie przycisku wybieram nie skutkuje zawarciem żadnej umowy między Klientem a firmą.
Podpowiedz: Aby wybrać dany pakiet należy zaznaczyć "ptaszkiem" i nacisnąć przycisk wybieram.
Ubezpieczenie majątku firmowego
Ubezpieczenia dla dużych podmiotów gospodarczych
Ubezpieczenie kosztów wycofania produktu

Adresat ubezpieczenia

 

Producent, importer lub sprzedawca. 

Przedmiot ubezpieczenia

 

WARTA pokryje poniesione przez Ubezpieczającego koszty wycofania z obrotu produktu uznanego przez organu nadzoru za niebezpieczny pod warunkiem, że produkt ten został wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie trwania umowy ubezpieczenia

Ubezpieczone ryzyka

 

Posiadaczowi niniejszego ubezpieczenia Warta pokryje poniżej wymienione koszty:

 

  • koszty badań zlecone przez organ nadzoru w celu określenia zagrożeń związanych z produktem - wykonanie badania wraz z opisem wyniku,
  • koszty podania do publicznej wiadomości ostrzeżeń o produkcie - umieszczenie ostrzeżeń w prasie lokalnej i ogólnokrajowej oraz w radiu, telewizji i internecie,
  • koszty dotarcia do osób faktycznie władających produktem, jeśli zostaną podjęte działania zmierzające do wycofania i / lub odkupienia produktu - zebranie informacji o nabywcach od podmiotów uczestniczących w obrocie produktem, umieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej, ogólnokrajowej, radiu, telewizji i internecie o konieczności kontaktu w związku z wycofaniem i/lub zniszczeniem produktu, zorganizowanie zamiejscowych (położonych poza miejscami prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności) punktów informacyjnych,
  • koszty wycofania produktu z obrotu,
  • koszty zniszczenia produktu, jeśli to jedyny środek usunięcia zagrożeń związanych z produktem - transport produktów od osób faktycznie nimi władających do miejsca składowania lub zniszczenia, składowanie produktu przez okres 90 dni od dnia podjęcia nakazanych działań, przetworzenie produktu, utylizację produktu lub zniszczenie produktu.

 

 

UWAGA: Ubezpieczenie jest dostępne tylko jako uzupełnienie Ubezpieczenia OC za produkt.