Dziś jest 28 Wrzesnia 2021
19:02
Kontakt z przedstawicielem WYPEŁNIJ FORMULARZ lub zadzwoń 66 22 11 311
Wybierz swój pakiet i bądź spokojny o przyszłość najbliższych
Jeśli jesteś zainteresowany jednym z naszych pakietów dodaj do notatnika klikając wybieram i po zakończeniu wyboru naciśnij "potwierdzenie pakietów" przekierowujący do formularza zapytania. Naciśnięcie przycisku wybieram nie skutkuje zawarciem żadnej umowy między Klientem a firmą.
Podpowiedz: Aby wybrać dany pakiet należy zaznaczyć "ptaszkiem" i nacisnąć przycisk wybieram.
Ubezpieczenie majątku firmowego
Ubezpieczenia dla dużych podmiotów gospodarczych
Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk

Potencjalny odbiorca:

Osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Przedmiot ubezpieczenia

 Taki sam jak w ubezpieczeniu mienia na bazie ryzyk nazwanych, a więc:

 1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego na  podstawie  tytułu prawnego, wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej:

budynki, budowle,

maszyny, urządzenia, wyposażenie

środki obrotowe (towary, surowce, materiały)

przedmioty  przyjęte od osób  trzecich w celu wykonania usługi,

przedmioty przyjęte do sprzedaży komisowej,

gotówka,

2. Nakłady inwestycyjne na remonty kapitalne i adaptacyjne oraz na wykończenie wnętrz, we własnych i obcych środkach trwałych
3. Mienie prywatne pracowników Ubezpieczającego.

4. wyposażenie nie ujęte w ewidencji środków trwałych

Ubezpieczający ma możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o:
- ubezpieczenie utraty zysku od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych,
- ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

 w ramach rozdziałów OWU.

 

Ubezpieczone ryzyka

 

Nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego zniszczenie, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia, z jakichkolwiek przyczyn z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w OWU.

 

 

Zalety i przewagi

 

Kompleksowa ochrona mienia z możliwością zastosowania klauzul:
- automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia,
- automatycznego ubezpieczenia nowych środków trwałych,
- automatycznego kontynuowania ubezpieczenia.

 

Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o:
- ubezpieczenie utraty zysku od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
- ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych