Dziś jest 28 Wrzesnia 2021
19:11
Kontakt z przedstawicielem WYPEŁNIJ FORMULARZ lub zadzwoń 66 22 11 311
Wybierz swój pakiet i bądź spokojny o przyszłość najbliższych
Jeśli jesteś zainteresowany jednym z naszych pakietów dodaj do notatnika klikając wybieram i po zakończeniu wyboru naciśnij "potwierdzenie pakietów" przekierowujący do formularza zapytania. Naciśnięcie przycisku wybieram nie skutkuje zawarciem żadnej umowy między Klientem a firmą.
Podpowiedz: Aby wybrać dany pakiet należy zaznaczyć "ptaszkiem" i nacisnąć przycisk wybieram.
Ubezpieczenie majątku firmowego
Ubezpieczenia dla operatorów transportowych
Ubezpieczenie OC przewoźnika krajowego
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE KRAJOWYM

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie !

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym przeznaczone jest dla firm przewozowych (przewoźników) zawodowo wykonujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zarobkowy transport drogowy rzeczy.Dlaczego warto się ubezpieczyć?

 

Warto się ubezpieczyć, ponieważ posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jest aktualnie wymogiem stawianym przez znakomitą większość zleceniodawców firm przewozowych, w tym przez spedytorów.

 

Ubezpieczenie zapewnia jednakowy poziom ochrony przez cały okres na jaki zawarto umowę ubezpieczenia, ponieważ ustalona w umowie suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania, niezależnie od liczby zdarzeń.

 

Tak więc, dzięki ubezpieczeniu, firma przewozowa zyskuje wiarygodność wobec zleceniodawców, a jednocześnie poczucie bezpieczeństwa własnej działalności.

 

Co konkretnie obejmujemy ochroną?

 

TUiR WARTA S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnikowi drogowemu (ubezpieczającemu), dokonującemu przewozu przesyłek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania krajowego transportu drogowego, na podstawie listów przewozowych lub innych dokumentów przewozowych.

 

Na podstawie umowy ubezpieczenia TUiR WARTA S.A. przejmuje na siebie odpowiedzialność, jaką zgodnie z Ustawą z dnia 15.11.1984 prawo przewozowe przewoźnik ponosi za:


- szkody rzeczowe, polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki, powstałe w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu a jaj wydaniem oraz
- szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.

 

Na wniosek przewoźnika - bez dodatkowej opłaty - ochroną ubezpieczeniową może również zostać objęta odpowiedzialność cywilna przewoźnika z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych.

 

Za dodatkową opłatą ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:


-  odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju)
-  odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt
-  odpowiedzialność cywilną z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera