Dziś jest 28 Wrzesnia 2021
18:12
Kontakt z przedstawicielem WYPEŁNIJ FORMULARZ lub zadzwoń 66 22 11 311
Wybierz swój pakiet i bądź spokojny o przyszłość najbliższych
Jeśli jesteś zainteresowany jednym z naszych pakietów dodaj do notatnika klikając wybieram i po zakończeniu wyboru naciśnij "potwierdzenie pakietów" przekierowujący do formularza zapytania. Naciśnięcie przycisku wybieram nie skutkuje zawarciem żadnej umowy między Klientem a firmą.
Podpowiedz: Aby wybrać dany pakiet należy zaznaczyć "ptaszkiem" i nacisnąć przycisk wybieram.
Ubezpieczenie majątku firmowego
Ubezpieczenia dla operatorów transportowych
Ubezpieczenie OC przewoźnika międzynarodowego
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM


Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie !

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym  przeznaczone jest dla firm przewozowych (przewoźników) zawodowo wykonujących zarobkowy transport drogowy rzeczy w ruchu międzynarodowym.

Dlaczego warto się ubezpieczyć?

 

Warto się ubezpieczyć, ponieważ posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jest aktualnie wymogiem stawianym przez znakomitą większość zleceniodawców firm przewozowych, w tym przez spedytorów.

 

Ubezpieczenie zapewnia jednakowy poziom ochrony przez cały okres na jaki zawarto umowę ubezpieczenia, ponieważ ustalona w umowie suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania, niezależnie od liczby zdarzeń.  Tak więc, dzięki ubezpieczeniu, firma przewozowa zyskuje wiarygodność wobec zleceniodawców, a jednocześnie poczucie  bezpieczeństwa własnej działalności.

 

TUiR WARTA S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnikowi drogowemu  (ubezpieczającemu) dokonującemu przewozu przesyłek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania przewozów międzynarodowych, na podstawie listów przewozowych CMR.

 

Na podstawie ubezpieczenia TUiR WARTA S.A. przejmuje na siebie odpowiedzialność, jaką zgodnie z  przepisami Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Towarów  (CMR) przewoźnik ponosi za:

  • szkody rzeczowe, polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki, powstałe w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu a jaj wydaniem oraz
  • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.

 

Na  wniosek przewoźnika - bez dodatkowej opłaty - ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta również odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych.

 

Za  dodatkową opłatą ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:

  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju)
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt
  • odpowiedzialność cywilną z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera.