Dziś jest 28 Wrzesnia 2021
18:47
Kontakt z przedstawicielem WYPEŁNIJ FORMULARZ lub zadzwoń 66 22 11 311
Wybierz swój pakiet i bądź spokojny o przyszłość najbliższych
Jeśli jesteś zainteresowany jednym z naszych pakietów dodaj do notatnika klikając wybieram i po zakończeniu wyboru naciśnij "potwierdzenie pakietów" przekierowujący do formularza zapytania. Naciśnięcie przycisku wybieram nie skutkuje zawarciem żadnej umowy między Klientem a firmą.
Podpowiedz: Aby wybrać dany pakiet należy zaznaczyć "ptaszkiem" i nacisnąć przycisk wybieram.
Ubezpieczenie majątku prywatnego
Ubezpieczenie OC Zielona Karta
OC za granicą RP
Ubezpieczenie OC Zielona Karta skierowane jest do posiadaczy pojazdów mechanicznych rozumianych, jako pojazdy samochodowe i przyczepy zarejestrowane w Polsce.  Zawarcie ubezpieczenia OC Zielona Karta gwarantuje, że szkody wyrządzone osobom trzecim na terytorium krajów wymienionych na certyfikacie Zielonej Karty, powstałe w związku z ruchem pojazdu zostaną pokryte przez WARTĘ, o ile udowodnione zostanie, że kierujący/posiadacz pojazdu ponosi odpowiedzialność za skutki szkody.
NNW WARTA Pomoc w wypadku
NNW -  WARTA Pomoc w wypadku

Wszechstronne i sprawdzające się w trudnych chwilach nowoczesne ubezpieczenie. Szeroki zakres ochrony. Nowy sposób naliczania wysokości odszkodowań.

Nowe pakiety:
 • RODZINA
 • FIRMA
 • PODRÓŻNIK
warta travel – WARTA TRAVEL Ubezpieczenia podróżne
Ubezpieczenie skierowane jest do osób wyjeżdżających w podróż zagraniczną lub krajową - głównie w celach turystycznych.
OC w życiu prywatnym
Skierowane do osób fizycznych i zabezpieczające przed kosztami w przypadku dokonania szkód osobom trzecim w życiu prywatnym.
Ubezpieczenie dla cudzoziemców na terenie RP
Skierowane do cudzoziemców przebywających na terenie RP. Umożliwia ono zawarcie trzech oddzielnych lub wybranie dwóch z trzech ubezpieczeń:
 • Kosztów leczenia (KL)
 • Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • Odpowiedzialność cywilna (OC)
OC Zawodów
Edukacja
 • Ubezpieczenie OC personelu pedagogiczno-wychowawczego i osób fizycznych związanych z kulturą oraz ze sportem.
Finanse:
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC biegłych rewidentów,
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla prowadzących działalność w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC doradców podatkowych,
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC brokera ubezpieczeniowego,
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC agenta ubezpieczeniowego.
Nieruchomości:
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządców nieruchomości,
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami,
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów i inżynierów budownictwa,
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC rzeczoznawców majątkowych,
 • Ubezpieczenie OC geodetów.
Warta Dom Komfort+

Ochrona od wszystkich ryzyk

WARTA Dom Komfort+ obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. pożar, powódź, kradzież itp.) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie. Taka formuła (tzw. all risks) ułatwi Ci zrozumienie jaki jest zakres udzielanej ochrony i dochodzenie swoich praw po wypadku.
Warta Dom +

Szeroki i elastyczny zakres ochrony

Umowa obejmuje skutki działania 19 rodzajów zdarzeń losowych, takich jak powódź, deszcz nawalny, napór śniegu, osuwanie się ziemi czy pożar. Można ją rozszerzyć o opcję kradzieży z włamaniem, rabunek i dewastację.
Warta Dom Letniskowy
Jeżeli chcesz zabezpieczyć swojego letniaka, łącznie z instalacjami, przed zdarzeniami niosącymi przez los i przyrodę,przed włamaniami oraz dewastacją.
  Patrz Warta Dom Komfort+ lub Warta Dom+
NNW Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
Ubezpieczenie dla kierowcy i pasażerów zabezpieczające nie tylko w czasie jazdy ale nawet w trakcie wsiadania, wysiadania oraz za- i wyładunku pojazdu.
WAS Warta Auto Szyby
Wymiana szyb lub ich naprawa (nawet w trasie). To ubezpieczenie zabezpiecza również przed utratą zniżek z AC.
WMA Warta Moto Assistance
 • STANDARD – dla zawierających umowy OC i/lub AC za darmo ale tylko w razie wypadku  i bardziej rozbudowane, ale odpłatne:
 • ZŁOTY
 • ZŁOTY +
 • PLATYNOWY
 • PODRÓŻNIK 15


Pobierz broszurę Wariantów Warta Moto Assistance.
Pobierz broszurę Wariantu Złotego Warta Moto Assistance.

AC A u t o c a s c o

Dobrowolne ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń oraz utraty wskutek kradzieży z możliwością rozszerzenia o ryzyka i opcje dodatkowe oferowane jest od 1 kwietnia 2008 roku w ramach trzech produktów:
 • Autocasco Komfort
 • Autocasco Standard
OC Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych chroni przed konsekwencjami finansowymi posiadaczy i kierujących pojazdem ubezpieczonym. Niskie ceny dla osób z doświadczeniem i jeżdżących bez szkody.