Dziś jest 28 Wrzesnia 2021
17:54
Kontakt z przedstawicielem WYPEŁNIJ FORMULARZ lub zadzwoń 66 22 11 311

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne są rozwiązaniem po części wymaganym przepisami, jak np. OC, a także bardzo praktyczną i przydatną ofertą, która pozwala na wybrnięcie z trudnych sytuacji związanych ze szkodami powstałymi w czasie jazdy samochodem. Liczba nieszczęśliwych wydarzeń związanych z komunikacją samochodową jest dość duża. Niekoniecznie muszą być to tragiczne w swych konsekwencjach wypadki. Dużo częściej dochodzi do kolizji lub uszkodzeń aut, wynikających z dużego natężenia ruchu. Zasadniczo podział ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczy dwóch kategorii zdarzeń: poszkodowania kierującego i pasażerów oraz stanu pojazdu. W pierwszym przypadku przedstawicielstwo WARTY w Poznaniu oferuje ochronę ubezpieczeniową NNW - od Następstw Nieszczęśliwego Wypadku. Ochrona dotyczy sytuacji prowadzenia pojazdu, podróżowania nim, prac załadunkowych czy czynności wsiadania lub wysiadania. Z kolei ochrona Autocasco dotyczy zdarzeń związanych z uszkodzeniem pojazdu lub jego utratą. Rozszerzeniem oferty ochrony pojazdów jest Warta Moto Assistance, obejmujące m.in.: dojazd do poszkodowanego, holowanie pojazdu lub udostępnienie pojazdu zastępczego. Szczegółowe warunki oferty zostaną przedstawione po kontakcie z biurem WARTY na terenie miasta Poznań.
Podpowiedz: Aby wybrać dany pakiet należy zaznaczyć "ptaszkiem" i nacisnąć przycisk wybieram.
Ubezpieczenie majątku prywatnego
Ubezpieczenie Komunikacyjne
Ubezpieczenie OC Zielona Karta
OC za granicą RP
Ubezpieczenie OC Zielona Karta skierowane jest do posiadaczy pojazdów mechanicznych rozumianych, jako pojazdy samochodowe i przyczepy zarejestrowane w Polsce.  Zawarcie ubezpieczenia OC Zielona Karta gwarantuje, że szkody wyrządzone osobom trzecim na terytorium krajów wymienionych na certyfikacie Zielonej Karty, powstałe w związku z ruchem pojazdu zostaną pokryte przez WARTĘ, o ile udowodnione zostanie, że kierujący/posiadacz pojazdu ponosi odpowiedzialność za skutki szkody.
NNW Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
Ubezpieczenie dla kierowcy i pasażerów zabezpieczające nie tylko w czasie jazdy ale nawet w trakcie wsiadania, wysiadania oraz za- i wyładunku pojazdu.
WAS Warta Auto Szyby
Wymiana szyb lub ich naprawa (nawet w trasie). To ubezpieczenie zabezpiecza również przed utratą zniżek z AC.
WMA Warta Moto Assistance
  • STANDARD – dla zawierających umowy OC i/lub AC za darmo ale tylko w razie wypadku  i bardziej rozbudowane, ale odpłatne:
  • ZŁOTY
  • ZŁOTY +
  • PLATYNOWY
  • PODRÓŻNIK 15


Pobierz broszurę Wariantów Warta Moto Assistance.
Pobierz broszurę Wariantu Złotego Warta Moto Assistance.

AC A u t o c a s c o

Dobrowolne ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń oraz utraty wskutek kradzieży z możliwością rozszerzenia o ryzyka i opcje dodatkowe oferowane jest od 1 kwietnia 2008 roku w ramach trzech produktów:
  • Autocasco Komfort
  • Autocasco Standard
OC Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych chroni przed konsekwencjami finansowymi posiadaczy i kierujących pojazdem ubezpieczonym. Niskie ceny dla osób z doświadczeniem i jeżdżących bez szkody.