Dziś jest 28 Wrzesnia 2021
18:47
Kontakt z przedstawicielem WYPEŁNIJ FORMULARZ lub zadzwoń 66 22 11 311
Wybierz swój pakiet i bądź spokojny o przyszłość najbliższych
Jeśli jesteś zainteresowany jednym z naszych pakietów dodaj do notatnika klikając wybieram i po zakończeniu wyboru naciśnij "potwierdzenie pakietów" przekierowujący do formularza zapytania. Naciśnięcie przycisku wybieram nie skutkuje zawarciem żadnej umowy między Klientem a firmą.
Podpowiedz: Aby wybrać dany pakiet należy zaznaczyć "ptaszkiem" i nacisnąć przycisk wybieram.
Ubezpieczenie majątku prywatnego
Ubezpieczenie Komunikacyjne
AC A u t o c a s c o

Dobrowolne ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń oraz utraty wskutek kradzieży z możliwością rozszerzenia o ryzyka i opcje dodatkowe oferowane jest od 1 kwietnia 2008 roku w ramach trzech produktów:
 • Autocasco Komfort
 • Autocasco Standard

Autocasco Komfort

Autocasco Komfort (ACK) -adresowane jest do posiadaczy samochodów osobowych, ciężarowo-osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony przy ładowności do 800 kg . Ubezpieczony pojazd musi być w wieku do 6 lat w chwili obejmowania ochroną ubezpieczeniową. Obejmuje ochroną zdarzenia powstałe na terenie RP i pozostałych krajów europejskich oraz Maroka, Tunezji i Izraela. Ubezpieczenie zostało skonstruowane w oparciu o formułę "all risks". Ubezpieczenie ACK bez konieczności rozszerzania obejmuje zakresem odpowiedzialności utratę pojazdu wskutek kradzieży.

 

 • Suma ubezpieczenia w umowie ACK jest stała przez cały okres umowy, równa wartości pojazdu z dnia zawarcie umowy oraz nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania.
 • W umowie ubezpieczenia ACK brak jest jakichkolwiek pomniejszeń odszkodowania (czy to w formie franszyzy czy udziału własnego).
 • Ustalenie wysokości odszkodowania odbywa się na podstawie cen części montowanych w samochodach fabrycznie nowych bez pomniejszeń amortyzacyjnych oraz kosztów roboczogodziny wg średnich stawek Autoryzowanych Stacji Obsługi.
 • Umowę ACK można rozszerzyć o objęcie ochroną wyposażenia dodatkowego pojazdu oraz o opcję Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia na 3 lata (GSU 3 lata) pozwalającą na utrzymanie dla celów ubezpieczeniowych fakturowej wartości pojazdu przez okres 36 miesięcy eksploatacji od zakupu pojazdu jako fabrycznie nowego.
 • Unikatową cechą tego ubezpieczenia jest również objęcie ubezpieczeniem bagażu przewożonego w pojeździe. Bagaż ubezpieczony jest od uszkodzeń i całkowitego zniszczenia powstałych podczas wypadku, za który ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach polisy ACK.
 • Odpowiedzialność za utratę pojazdu wskutek kradzieży dotyczy także szkód powstałych na terytorium państw wyłonionych z byłego ZSRR (w części europejskiej).
 • Szeroki zakres ochrony assistance bez dodatkowych opłat (WMA wariant Złoty i WMA wariant Europa bez dodatkowej składki).

 

Autocasco Standard

Autocasco Standard (ACS) - adresowane jest do posiadaczy wszystkich rodzajów pojazdów. Obejmuje ochroną zdarzenia powstałe na terenie RP i pozostałych krajów europejskich oraz Maroka, Tunezji i Izraela. Podobnie jak ACK ubezpieczenie ACS zostało skonstruowane w oparciu o formułę "all risks" . Ubezpieczenie ACS charakteryzuje się szerokim zakresem możliwych rozszerzeń. Umowę ACS można rozszerzyć o ryzyko utraty pojazdu wskutek kradzieży (KR) obejmujące zakresem terytorialnym także terytorium państw wyłonionych z byłego ZSRR (w części europejskiej).

 

 • Suma ubezpieczenia równa jest wartości pojazdu w danym momencie trwania umowy ubezpieczenia i ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania. Za dodatkową składką istnieje możliwość wykupienia odstąpienia od redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.
 • Ustalenie wysokości odszkodowania odbywa się w zależności od warunków przyjętych w umowie:
  • przy ubytku wartości części określonym zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia ACS na podstawie okresu eksploatacji pojazdu odszkodowanie ustala się na podstawie cen części montowanych w samochodach fabrycznie nowych pomniejszonych o zużycie amortyzacyjne określone % wg OWU ACS oraz koszt roboczogodziny wg średnich stawek z zakładów naprawczych nie będących Autoryzowanymi Stacjami Obsługi.
  • przy wykupionym zniesieniu ubytku wartości części odszkodowanie ustala się na podstawie cen części montowanych w samochodach fabrycznie nowych bez pomniejszeń amortyzacyjnych oraz kosztów roboczogodziny wg średnik stawek Autoryzowanych Stacji Obsługi.
  • przy ubytku wartości części określonym na poziomie innym niż w OWU ACS ustala się na podstawie cen części montowanych w samochodach fabrycznie nowych pomniejszonych o zużycie amortyzacyjne określone % wg wartości przyjętej w umowie ubezpieczenia oraz koszt roboczogodziny wg średnich stawek z zakładów naprawczych nie będących Autoryzowanymi Stacjami Obsługi.

 i