Dziś jest 28 Wrzesnia 2021
17:40
Kontakt z przedstawicielem WYPEŁNIJ FORMULARZ lub zadzwoń 66 22 11 311
Wybierz swój pakiet i bądź spokojny o przyszłość najbliższych
Jeśli jesteś zainteresowany jednym z naszych pakietów dodaj do notatnika klikając wybieram i po zakończeniu wyboru naciśnij "potwierdzenie pakietów" przekierowujący do formularza zapytania. Naciśnięcie przycisku wybieram nie skutkuje zawarciem żadnej umowy między Klientem a firmą.
Podpowiedz: Aby wybrać dany pakiet należy zaznaczyć "ptaszkiem" i nacisnąć przycisk wybieram.
Ubezpieczenie majątku prywatnego
Ubezpieczenie Komunikacyjne
NNW Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
Ubezpieczenie dla kierowcy i pasażerów zabezpieczające nie tylko w czasie jazdy ale nawet w trakcie wsiadania, wysiadania oraz za- i wyładunku pojazdu.

Potencjalny odbiorca:
kierowcy i pasażerowie pojazdów silnikowych i motorowerów.
 
Przedmiot ubezpieczenia:
trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe u kierowcy lub pasażerów pojazdu, w związku z ruchem pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej, w związku z ruchem pojazdu wymienionego w dokumencie ubezpieczenia i dodatkowo podczas:
  • wsiadania lub wysiadania z pojazdu
  • załadowywania lub rozładowywania pojazdu.Ponadto w przypadku wykupienia wariantu KOMFORT:

  • kierowca i pasażerowie ubezpieczeni są od całkowitej niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku komunikacyjnego,
  • Ubezpieczający w ramach NNW Komfort ma możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia WARTA ŻYCIE w TUnŻ WARTA.