Dziś jest 28 Wrzesnia 2021
17:50
Kontakt z przedstawicielem WYPEŁNIJ FORMULARZ lub zadzwoń 66 22 11 311
Wybierz swój pakiet i bądź spokojny o przyszłość najbliższych
Jeśli jesteś zainteresowany jednym z naszych pakietów dodaj do notatnika klikając wybieram i po zakończeniu wyboru naciśnij "potwierdzenie pakietów" przekierowujący do formularza zapytania. Naciśnięcie przycisku wybieram nie skutkuje zawarciem żadnej umowy między Klientem a firmą.
Podpowiedz: Aby wybrać dany pakiet należy zaznaczyć "ptaszkiem" i nacisnąć przycisk wybieram.
Ubezpieczenie majątku prywatnego
Ubezpieczenie Komunikacyjne
WAS Warta Auto Szyby
Wymiana szyb lub ich naprawa (nawet w trasie). To ubezpieczenie zabezpiecza również przed utratą zniżek z AC.
WARTA AUTO-SZYBY to unikatowe ubezpieczenie szyb samochodowych (czołowa, boczne i tylna z wyłączeniem okien dachowych - szyberdachów) w zakresie analogicznym jak w AC, czyli powstałe wskutek:

 
- nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami lub  zwierzętami
- powodzi, zatopienia, huraganu lub działania innych sił przyrody
- działania osób trzecich
- pożaru lub wybuchu
- działania czynnika termicznego lub chemicznego działającego z zewnątrz pojazdu, lub którego działanie wywołane zostało przez impuls zewnętrzny.

 
WARTA odpowiada za szkody powstałe wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Zakres ochrony

Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być pojazdy:

- osobowe, ciężarowo-osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t
- nie starsze niż 20 lat
- zaopatrzone w polskie tablice rejestracyjne.

WARTA pokrywa koszty naprawy lub wymiany uszkodzonej lub zniszczonej szyby/szyb do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.
Odpowiedzialność WARTY NIE jest ograniczona do jednego zdarzenia skutkującego naprawą lub wymianą zniszczonej lub uszkodzonej szyby/szyb w okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia określona kwotą 2.000 zł dotyczy każdego ze zdarzeń w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.

 Wpływ szkody na klasę bonus-malus

Wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia WARTA AUTO-SZYBY nie wpływa na zmianę klasy bonus-malus w AC!!! - duża korzyść dla posiadaczy ubezpieczenia AC - w przypadku szkody czysto "szybowej" bez zwyżki składki w kolejnych latach.