Dziś jest 28 Wrzesnia 2021
19:14
Kontakt z przedstawicielem WYPEŁNIJ FORMULARZ lub zadzwoń 66 22 11 311
Dostosuj pakiet do swoich potrzeb i bądź spokojny o przyszłość najbliższych
Jeśli interesuje Cię indywidualne ubezpieczenie na życie, wybierz jeden z naszych pakietów i dodaj go do notatnika. Następnie naciśnij opcję potwierdzenie pakietów, a ukaże się strona z formularzem zapytania. Pamiętaj, że naciśnięcie przycisku wybieram nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.
Podpowiedz: Aby wybrać dany pakiet należy zaznaczyć "ptaszkiem" i nacisnąć przycisk wybieram.
Ubezpieczenie na Życie i Dożycie
Ubezpieczenie na Życie i Dożycie
Życiowy Plan – Indywidualne Ubezpieczenie na Życie
Ubezpieczenie Życiowy Plan o charakterze inwestycyjno-ochronnym będzie doskonałą propozycją dla wszystkich osób, których zamiarem jest zapewnienie bezpiecznej przyszłości zarówno dla siebie, jak i swoich bliskich. Jego wybór pozwoli Ci oszczędzać bez żadnego ryzyka inwestycyjnego. Pakiet obejmuje ubezpieczenie życia i zdrowia. Dodatkowo masz możliwość doboru Programu IKE WARTA, dzięki któremu uzupełnisz oszczędzanie na emeryturę w ramach III filaru.

Adresaci produktu

Z oferowanego produktu może skorzystać osoba indywidualna, która jest lub będzie klientem Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA. Pakiet jest kierowany do osób, których interesuje bezpieczne inwestowanie połączone z dodatkowym ubezpieczeniem na zdrowie i życie.

Zakres ubezpieczenia

Proponujemy do wyboru dwa programy ubezpieczeniowe. Program 1 ma charakter typowo inwestycyjny oraz obejmuje minimalną ochronę. Program 2 jest inwestycyjno-ochronny, w przypadku którego ubezpieczający ma możliwość dokonania wyboru wartości sumy ubezpieczenia nie zmieniając jednocześnie sumy deklarowanej składki. Ponadto, w ramach pakietu istnieje możliwość zdecydowania się na dodatkowy Program IKE WARTA pozwalający na inwestowanie w szeroki repertuar funduszy kapitałowych.

Zalety ubezpieczenia

Nie będziesz musiał martwić się sytuacją na rynkach finansowych. Wybierając ŻYCIOWY PLAN, masz gwarancję pomnażania kapitału na poziomie z góry określonym przez wskaźnik (stopę procentową). Dzięki temu, możesz mieć pewność, że zgromadzone przez Ciebie środki pieniężne będą systematycznie rosły oraz są całkowicie bezpieczne, niezależnie od wahań na rynku finansowym.

Sam wybierzesz odpowiedni poziom ochrony ubezpieczenia i będziesz mógł go zmienić w każdej chwili, nie zmieniając jednocześnie wysokości odprowadzanej składki.

Jeśli pojawi się sytuacja, w której będziesz potrzebować pieniędzy, będziesz mógł skorzystać ze gromadzonych środków, bez konieczności zrywania umowy ubezpieczeniowej.Twój ŻYCIOWY PLAN przewiduje możliwość wypłacenia kapitału w każdym momencie trwania umowy ubezpieczeniowej. Pakiet jest także doskonałym zabezpieczeniem zobowiązań finansowych w przypadku, gdy zdecydujesz się na zaciągnięcie kredytu. Masz możliwość zmiany sumy ubezpieczenia i jej dostosowania do wysokości zobowiązania. Co istotne, nie musisz zmieniać przy tym wysokości składki.

Inną, równie ważną zaletą produktu jest udział w zyskach od zainwestowanego kapitału. Posiadając ŻYCIOWY PLAN, oprócz pewności bezpiecznego inwestowania masz możliwość otrzymania wypracowanych środków w ramach zwrotu z inwestycji. Dzięki temu, uzyskujesz wysoki przychód.

Pakiet ubezpieczeniowy ŻYCIOWY PLAN to nie tylko sposób na gromadzenie kapitału, ale także ochrona życia i zdrowia. Jeżeli zachorujesz lub spotka Cię wypadek, oprócz wypłaty środków pieniężnych zapewnimy Ci organizację opieki medycznej oraz pokrycie kosztów leczenia wynikających z takich sytuacji, jak wizyta u lekarza, opieka pielęgniarska, transport medyczny w ramach assistance medycznego. Zawsze będziesz mieć możliwość zadzwonienia na infolinię medyczną w celu uzyskania niezbędnych informacji na temat zdrowia.

W ramach jednej umowy ubezpieczeniowej możesz gromadzić środki na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE). Będzie to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich osób, które mają dosyć kolejnych formalności wynikających z zawierania dodatkowej umowy.

Nie musisz się martwić, że zapłacisz tzw. "podatek Belki", gdyż wszelkie zgromadzone środki finansowe są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.*

Kolejnym, istotnym walorem ubezpieczenia jest łatwość dostosowania ŻYCIOWEGO PLANU do każdego etapu życia.

Wszystkie powyższe zalety ŻYCIOWEGO PLANU świadczą o jego elastycznym charakterze i są doskonałym powodem, dla którego warto go posiadać. Twoje życie i potrzeby nieustannie się zmieniają. Twój ŻYCIOWY PLAN również. Jest on jakby ubraniem szytym na miarę - Twoją miarę. Jego wybór pozwoli Ci odpowiednio zabezpieczyć siebie oraz rodzinę. W razie pojawienia się nieprzewidywalnych zdarzeń, dzięki niemu, zapewnisz swoim najbliższym środki finansowe. Wybierzesz właściwy poziom ochrony ubezpieczeniowej z możliwością jej zmiany na każdym etapie trwania umowy. Możliwość dopasowania go do aktualnych potrzeb sprawia, że będziesz mógł w każdej chwili dokupić opcje ochrony zdrowia: Na wypadek operacji, Poważne zachorowania, Assistance medyczny, Dzienne świadczenie szpitalne.

* w przypadku Umowy o prowadzenie IKE podatek może być naliczony w przypadku wycofania środków przed osiągnięciem wieku przewidzianego w Ustawie o Indywidualnych Kontach Emerytalnym