Dziś jest 28 Wrzesnia 2021
18:14
Kontakt z przedstawicielem WYPEŁNIJ FORMULARZ lub zadzwoń 66 22 11 311
Wybierz swój pakiet i bądź spokojny o przyszłość najbliższych
Jeśli jesteś zainteresowany jednym z naszych pakietów dodaj do notatnika klikając wybieram i po zakończeniu wyboru naciśnij "potwierdzenie pakietów" przekierowujący do formularza zapytania. Naciśnięcie przycisku wybieram nie skutkuje zawarciem żadnej umowy między Klientem a firmą.
Podpowiedz: Aby wybrać dany pakiet należy zaznaczyć "ptaszkiem" i nacisnąć przycisk wybieram.
Ubezpieczenie na Życie i Dożycie
Ubezpieczenie na Życie
Platynowa ochrona – Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie
Potrzebujesz długoterminowej ochrony dla swoich bliskich? Poznaj zalety polisy PLATYNOWA OCHRONA. Będzie to doskonałe rozwiązanie dla osób pragnących odpowiednio zabezpieczyć rodzinę na wypadek nieprzewidywalnych sytuacji. Z ubezpieczenia mogą skorzystać osoby w wieku od 15 do 65 lat. Jeśli poważnie zachorujesz, kapitał można przeznaczyć na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji. PLATYNOWA OCHRONA to także doskonałe zabezpieczenie kredytów, pożyczek lub spłaty hipotek. Posiadając polisę, gwarantujesz swojej rodzinie pomoc w przypadku pojawienia się trudnych sytuacji życiowych.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie cechuje duża elastyczność w zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokości sumy ubezpieczenia. Podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zgon ubezpieczonego i może być rozszerzony zgodnie z życzeniem klienta o dodatkowe ryzyka poprzez zawarcie dodatkowych umów ubezpieczenia, obejmujących następujące ryzyka:
 • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • wystąpienie poważnego zachorowania (jeden z najszerszych na rynku ubezpieczeniowym katalogów poważnych zachorowań obejmujących swym zakresem również chorobę Creutzfelda - Jakoba i zakażenie wirusem HiV/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności w trakcie transfuzji krwi)
 • przejęcie opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu
 • operacje ubezpieczonego
 • WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Zawarcie umowy ubezpieczenie następuje na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku dostarczonego do siedziby WARTY pod warunkiem wpłaty pierwszej składki, na podstawie którego wystawiana jest polisa. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. gwarantuje stałą opiekę, ponieważ już od momentu wypełnienia wniosku ubezpieczony jest objęty tymczasową ochroną ubezpieczeniową, która trwa aż do chwili wystawienia polisy. Pełna ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki.
Świadczenia

Wypłata świadczeń następuje na podstawie wniosku wypełnionego przez osobę uprawnioną do świadczenia i przesłanego do WARTY. Wysokości świadczeń:
 • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku - 100% sumy ubezpieczenia (niezależnie od świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego),
 • wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania - 30% lub 50% sumy ubezpieczenia,
 • powstanie inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku - (wg tabeli zdarzeń określonej w umowie dodatkowej),
 • dzienne świadczenie szpitalne - (wypłacane w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu zarówno w wyniku wypadku jak i w związku z chorobą),
 • ubezpieczenie na wypadek operacji ubezpieczonego - % kwoty bazowej w zależności od stopnia trudności operacji.
 • WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY- organizacja i pokrycie kosztów: wizyty lekarza i pielęgniarki, dostawy leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, transportu medycznego, opieki w szpitalu jak również po okresie hospitalizacji, opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, pomocy psychologa. Ponadto zdrowotne usługi informacyjne.

Zalety ubezpieczenia

 1. Ubezpieczenie działające przez całą dobę na całym świecie.
 2. Możliwość dostosowania zakresu ochrony ubezpieczeniowej do indywidualnych potrzeb każdego klienta.
 3. Mechanizm indeksacji składki zapewniający utrzymanie realnej wysokości świadczenia poprzez podwyższenie sumy ubezpieczenia.
 4. Możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia poprzez podwyższenie składki niezależnie od indeksacji, w przypadku zajścia jednego ze zdarzeń:
  - zawarcia przez ubezpieczonego związku małżeńskiego,
  - urodzenia się dziecka ubezpieczonemu,
  - przysposobienia przez ubezpieczonego dziecka. 
 5. Możliwość zmiany częstotliwości opłacania składek oraz rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o umowy dodatkowe w każdą rocznicę polisy.