Dziś jest 28 Wrzesnia 2021
18:15
Kontakt z przedstawicielem WYPEŁNIJ FORMULARZ lub zadzwoń 66 22 11 311
Wybierz swój pakiet i bądź spokojny o przyszłość najbliższych
Jeśli jesteś zainteresowany jednym z naszych pakietów dodaj do notatnika klikając wybieram i po zakończeniu wyboru naciśnij "potwierdzenie pakietów" przekierowujący do formularza zapytania. Naciśnięcie przycisku wybieram nie skutkuje zawarciem żadnej umowy między Klientem a firmą.
Podpowiedz: Aby wybrać dany pakiet należy zaznaczyć "ptaszkiem" i nacisnąć przycisk wybieram.
Ubezpieczenie na Życie i Dożycie
Grupowe ubezpieczenia na Życie dla firm
WARTA EKSTRABIZNES
Jeżeli interesują Cię ubezpieczenia grupowe o charakterze ochronno - inwestycyjnym, warto zwrócić uwagę na produkt WARTA EKSTRABIZNES. Dzięki niemu, małe podmioty gospodarcze zapewnią pracownikom i ich rodzinom możliwość gromadzenia środków pieniężnych na dodatkową emeryturę. Ponadto, w ramach ubezpieczenia pracownicy i ich najbliżsi otrzymają szeroką ochronę zdrowia i życia.

Adresaci produktu

Grupowe ubezpieczenie na życie WARTA EKSTRABIZNES jest kierowane do klientów instytucjonalnych, którzy zatrudniają od 3 do 40 osób i pragną dodatkowo zabezpieczyć pracowników.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie charakteryzuje się szerokim wyborem ryzyk, obejmujących ochroną ubezpieczonego i jego bliskich, takich jak:

Ryzyka podstawowe: 
 • zgon ubezpieczonego,
 • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku,
 • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego,
 • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy,
 • powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego,
 • zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca,
 • zgon ubezpieczonego na skutek udaru mózgu,
 • zgon małżonka ubezpieczonego,
 • zgon rodzica ubezpieczonego,
 • zgon rodzica małżonka ubezpieczonego,
 • urodzenie się dziecka ubezpieczonemu,
 • zgon dziecka ubezpieczonego,
 • zgon noworodka ubezpieczonego,
 • osierocenie dziecka przez ubezpieczonego.
 Ryzyka dodatkowe:
 • zgon małżonka ubezpieczonego w wyniku wypadku,
 • zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku,
 • WARTA Assistance Medyczny,
 • dożycie przez ubezpieczonego wieku emerytalnego (Fundusz),
 • wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania,
 • dzienne świadczenie szpitalne,
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS,
 • operacja ubezpieczonego.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 1 roku z automatycznym przedłużaniem na lata następne. Umowa ubezpieczenia jest zawarta od dnia wskazanego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia może być zawarta jeżeli ubezpieczeniem zostanie objętych:
 • u ubezpieczającego zatrudniającego od 3 do 9 pracowników - 100% pracowników,
 • u ubezpieczającego zatrudniającego od 10 do 25 pracowników - 85% pracowników,
 • u ubezpieczającego zatrudniającego od 26 do 40 pracowników - przynajmniej 70% pracowników, nie mniej niż 21 osób.

Składka

Składka z tytułu umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie WARTA EKSTRABIZNES może być opłacana okresowo, w zależności od wyboru dokonanego przez ubezpieczająceg
 • rocznie,
 • półrocznie,
 • kwartalnie,
 • miesięcznie.
Wysokość składki obliczna jest indywidualnie dla każdego zakładu pracy i dla każdej grupy na podstawie między innymi: sumy ubezpieczenia, częstotliwości płatności składki, liczby ubezpieczonych, ich wieku, płci, stanu zdrowia, charakteru wykonywanej pracy, zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
Modyfikacje umowy ubezpieczenia

W rocznicę polisy możliwe jest dokonanie następujących zmian umowy ubezpieczenia:
 • zmiana częstotliwości opłacania składek,
 • rozszerzenie ochrony o umowy dodatkowe,
 • zwiększenie sumy ubezpieczenia.

Zalety ubezpieczenia

 1. Uproszczony sposób zawierania umowy ubezpieczenia bezpośrednio u klienta.
 2. Suma ubezpieczenia ustalana jest przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.
 3. Składka płatna okresow miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.
 4. Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową pracowników wcześniej nie ubezpieczonych na podstawie list osób przystępujących do ubezpieczenia wraz z deklaracjami.
 5. Możliwość wyboru jednego z czterech wariantów ubezpieczenia w zależności od swoich potrzeb.
 6. Możliwość gromadzenia kapitału na dodatkową emeryturę w postaci funduszu.
 7. Dodatkowo w ramach Wariantów możliwość rozszerzenia zakresu ochrony poprzez zawarcie dodatkowych umów ubezpieczenia.
 8. Kontynuacja Grupowego Ubezpieczenia na Życie "WARTA EKSTRABIZNES" poprzez zawarcie Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie - EKSTRAKONTYNUACJA.