Dziś jest 28 Wrzesnia 2021
19:31
Kontakt z przedstawicielem WYPEŁNIJ FORMULARZ lub zadzwoń 66 22 11 311
Wybierz swój pakiet i bądź spokojny o przyszłość najbliższych
Jeśli jesteś zainteresowany jednym z naszych pakietów dodaj do notatnika klikając wybieram i po zakończeniu wyboru naciśnij "potwierdzenie pakietów" przekierowujący do formularza zapytania. Naciśnięcie przycisku wybieram nie skutkuje zawarciem żadnej umowy między Klientem a firmą.
Podpowiedz: Aby wybrać dany pakiet należy zaznaczyć "ptaszkiem" i nacisnąć przycisk wybieram.
Ubezpieczenie na Życie i Dożycie
Grupowe ubezpieczenia na Życie dla firm
Warta Ekstrabiznes Plus
WARTA EKSTRABIZNES PLUS to ubezpieczenie pakietowe adresowane do klientów, których: wartość majątku (trwałego i obrotowego) nie jest większa niż 10mln złotych (dla ubezpieczenie mienia) roczny przychód z prowadzonej działalności nie przekracza 20mln złotych (dla ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej)
Ubezpieczenie to obejmuje:
 I. 4 rodzaje ubezpieczenia mienia:
 1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: wariant STANDARD i wariant KOMFORT
 2. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 3. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 4. ubezpieczenie ładunków w transporcie
II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w dwóch wariantach:
 1. wariant I Ubezpieczenie oc z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia wraz z odpowiedzialnością za produkt i wykonana usługę
 2. wariant II Ubezpieczenie oc z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia z wyłączeniem odpowiedzialności za produkt i wykonaną usługę
III. usługę assistance, czyli organizację pomocy w przypadku awarii lub nieszczęśliwego wypadku w firmie. Dostępne są dwa rodzaje usługi:
 1. do każdego ubezpieczenia szyb, w przypadku ich stłuczenia lub uszkodzenia, oferujemy klientowi do wyboru dojazd specjalisty i bezgotówkową naprawę lub tradycyjną likwidację szkód,
 2. do każdego ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i/lub sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oferujemy:
 • pomoc specjalisty tj. ślusarz, hydraulik, elektryk, itp.,
 • pomoc w razie awarii sprzętu tj, komputer, laptop, drukarka, drobny sprzęt AGD itp.,
 • pomoc medyczną w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, obejmującą m.in. wizytę lekarską, transport medyczny, dostawę leków
 • dostęp do informacji z zakresu m.in. prawa pracy, prawa konsumenckiego, kodeksu cywilnego w ramach Infolinii Prawnej.