Dziś jest 19 Stycznia 2020
02:30
Zestawiliśmy w dziale Pomoc najczęstsze pytania naszych Klientów odnośnie naszej oferty.
Wybierz kategorie oferty w menu po lewej stronie
LOSOWE PYTANIE I ODPOWIEDZ
Czy krótkoterminowe ubezpieczenie OC ulega przedłużeniu na okres kolejnych 12 miesięcy?
Nie!!!  Mimo opłacenia składki w całości krótkoterminowa (mniej niż 12 msc) umowa OC nie ulegnie przedłużeniu. Zgodnie z art. 28 ust.1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych przedłużeniu podlegają niewypowiedziane umowy OC zawarte tylko na 12 miesięcy z opłaconą w całości w terminie ich obowiązywania. Klauzula ta dotyczy również umów ubezpieczenia OC granicznego.